Voimavaralähtöinen työhyvinvoinnin kehittämisohjelma

Lähdetään yhdessä matkalle kohti KUKOISTAvaa työyhteisöä.

Työntekijöiden sitoutuminen ja hyvinvointi ovat elinehtoja organisaatioille. Ne auttavat:

  • Säästämään poissaoloihin ja sairastumisiin liittyvissä kustannuksissa
  • Vähentämään työntekijöiden vaihtuvuutta ja siihen liityviä kustannuksia
  • Parantamaan työn tuottavuutta
  • Luomaan parempia asiakaskokemuksia
  • Rakentamaan vahvemman työnantajabrändin

VOIMAVARALÄHTÖINEN Työhyvinvoinnin kehittämisohjelma rakennetaan yhdessä teidän tiimin kanssa, juuri teidän työyhteisön tarpeisiin sopiviksi.

VOIMAVARALÄHTÖINEN Työhyvinvoinnin kehittämisohjelma

Työhyvinvoinnin kehittämisohjelma pohjautuu voimavaralähtöiseen ajatteluun ja positiivisen psykologian tieteeseen. Tämä tarkoittaa sitä, että keskitämme huomiota niihin asioihin, jotka ovat jo hyvin, ja pyrimme lisäämän niitä. Voimavaroihin keskittyminen ei kuitenkaan merkitse, että jättäisimme ongelmat ja kehittämiskohteet huomiotta. Tartumme niihin ratkaisukeskeisesti, ja näemme ne mahdollisuuksina lisätä voimavaroja.

Ohjelman aikana tunnistamme työyhteisönne voimavarat (“mitkä asiat meillä ovat jo hyvin”) ja tärkeimmät mahdollisuudet (“mitä voisimme tehdä enemmän tai paremmin”). Vahvistamme ja juhlistamme voimavaroja yhdessä sekä etsimme keinot hyödyntää mahdollisuudet.

Ohjelma sisältää:

  • Kyselytutkimus tämänhetkisen tilanteen analysoinniksi sekä työyhteisön voimavarojen ja mahdollisuuksien tunnistamiseksi.
  • 2 työpajaa (2 x n. 4h). Vahvistamme ja juhlistamme voimavaroja yhdessä sekä etsimme keinot hyödyntää mahdollisuudet.
  • Dokumentoitu toimintasuunnitelma, johon sisältyvät työyhteisön voimavarat, mahdollisuudet ja toimepiteet. Lisäksi jokaisen toimenpiteen kohdalla määritellään käytännön toteutus.
  • Tarvittaessa tukea suunnitelman toimeenpanossa.
  • Tulosten seuranta 1 kk, 3 kk ja 6 kk päästä toimeenpanosta.

Rakennetaan yhdessä KUKOISTAVA työyhteisö